Sistem integrat pentru modelare biomoleculara,
cu aplicabilitate la studiul bacteriilor Gram negative

Rezultate preconizate

  1. Prototipul gridului national pentru biologie computationala
  2. Instrumente software si baza de date pentru modelarea lipopolizaharidelor
  3. Sistem de management al fluxurilor de lucru pentru modelare computationala in biologie moleculara
  4. Platforma de demonstrare pentru managementul fluxurilor de lucru in modelarea biomoleculara
  5. Module functionale si sabloane de workflow-uri pentru simularea numerica a structurilor bacteriene
  6. Portal pentru modelare complexa in biologie moleculara
  7. Sistem de servicii integrate pentru modelare biomoleculara
  8. Platforma de demonstrare a sistemului integrat pentru modelarea membranelor bacteriene© Copyright IFIN-HH, DFCTI - 2014