Sistem integrat pentru modelare biomoleculara,
cu aplicabilitate la studiul bacteriilor Gram negative

Etapele proiectului

Etapa 1 - Proiectarea gridului de calcul si a sistemului de management al fluxurilor de lucru pentru modelare in biologie moleculara

Raport de activitate - rezumat

Etapa 2 - Realizarea gridului de calcul si a sistemului de management al fluxurilor de lucru pentru modelare in biologie moleculara

Raport de activitate - rezumat

Etapa 3 - Realizarea portalului RoNBio

Raport de activitate - rezumat

Etapa 4 - Realizarea sistemului integrat de modelare biomoleculara

Raport de activitate - rezumat
© Copyright IFIN-HH, DFCTI - 2014