Sistem integrat pentru modelare biomoleculara,
cu aplicabilitate la studiul bacteriilor Gram negative

Sursa de finantare:

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Denumirea Programului din PN II:

PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa

Codul proiectului:

PN-II-PT-PCCA-2013-4-2087

Numarul contractului:

198

Durata contractului:

35 luni

Executia proiectului:

03/11/2014 - 30/06/2016

Titlul proiectului:

Sistem integrat pentru modelare biomoleculara, cu aplicabilitate la studiul bacteriilor Gram negative

Acronimul proiectului:

SIMBAGraN
© Copyright IFIN-HH, DFCTI - 2014